Kurz dýchání

Kurz nácvik bráničního dýchání

Doporučení odesílajícího lékaře na kurz bráničního dýchání     (PDF fyzio doporučení ke stažení)

Gastroenterologie MUDr. Petr Brandtl s.r.o., OR spisová zn. C204233 vedená u Městského soudu v Praze
Božkovská 2967
Spořilov
141 00 Praha 4

Kontakt:
Tel.: 606 252 650 denně 16-19 (pouze fyzioterapie)

Provádíme:
Nácvik bráničního dýchání

Pojišťovny:
naše ordinace nemá na nácvik bráničního dýchání smlouvy s žádnou zdravotní pojišťovnou. Smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami máme pro odbornost gastroenterologie.

Cena:
Nácvik bráničního dýchání sestává ze sedmi (jedné individuální a šesti skupinových) návštěv. První návštěva v ceně 500 Kč, každá další návštěva v ceně 300Kč. V ceně kurzu jsou dále dva jednorázové mikrobiální filtry a měření dýchacích svalů přístrojem Micro RPM na začátku a konci kurzu v ceně 100 Kč. Dále je třeba ke kurzu zakoupit speciální pomůcku-respirační nádechový trenažer, který se stává Vaším vlastnictvím a se kterým cvičíte též doma. Můžete ho zakoupit přímo zde nebo kdekoli v prodejnách zdravotnických potřeb (regulovaná cena 580 Kč). Celková cena kurzu je tedy 2400 Kč plus 580 Kč za respirační trenažer.

Průběh kurzu:
Kurz sestává ze sedmi lekcí, přičemž první je individuální, při které dojde ke vstupnímu vyšetření a základnímu seznámení s metodou a prvním nácvikem vlastního bráničního dýchání. V dalších pěti lekcích dochází k zafixování správného dechového stereotypu a navyšování dechového odporu na trenažeru a tím k posilování dechových svalů včetně bránice. Poslední sedmá lekce po třech měsících má za úkol zopakovat a upevnit správný dechový stereotyp. Kurz probíhá v pondělí nebo ve čtvrtek v délce trvání půl hodiny v době od 16,45 do 18,45 hodin dle Vašeho předchozího objednání.

Fyzioterapeuti/tky:
s osvědčením MZ pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu
Odborný zástupce Bc. Markéta Mikulášová,
Bc. Helena Dřízhalová, Mgr. Marie Vosátková, Bc. David Šaloun

Absolvované speciální kurzy:
Mgr. Petr Bitnar (v současné době pracuje jako odborný asistent na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve FN Motol pod vedením prof. Pavla Koláře a jako vysokoškolský pedagog na 2. lékařské fakultě FN Motol) Terapie gastroesofageálního refluxu.
Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D. (odborná asistentka Katedry fyzioterapie FTK UP Olomouc) Fyzioterapie u poruch dýchání, jehož součástí je terapie poruch dýchání ve spojení s gastroezofageálním refluxem

Doporučení lékaře:
Pokud nejste pacienti naší gastroenterologické ambulance a přicházíte kvůli refluxní chorobě jícnu (případně s malou brániční kýlou), není třeba doporučení, ale je nutné, abyste přinesli zprávu od Vašeho ošetřujícího gastroenterologa včetně kopie výsledku gastroskopie.
Pokud přicházíte s jinou diagnózou než refluxní choroba jícnu (astma bronchiale apod.), je nutné, abyste přinesli doporučení k nácviku bráničního dýchání od Vašeho ošetřujícího lékaře s Vaší přesnou diagnózou, pro kterou je Vám nácvik doporučen.