Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy-Anabell

Naše ordinace spolupracuje s Centrum Anabell, z.s. a podílí se na některých mezioborových projektech.

www.anabell.cz

Jíst či nejíst?

Sám/Sama nebo s pomocí?

A jaké jsou Tvoje výmluvy?

Kdo mi pomůže?